3. modul: gestaltlove og billedbeskæring


Slides findes under siderne gestaltlove, billedformater og billedbeskæring

Øvelse: billedbeskæring

Upload jeres før og efter billeder på siderne herunder:
Billedbeskæring hold A
Billedbeskæring hold B

Re-design

  • Fordel jer i grupper på 4-5 personer
  • Gå ind på websitet www.dk-kogebogen.dk/
  • Diskuter hvad der virker og hvad der ikke virker på forsiden
  • Lav en skitse på papir eller computer, hvor I tydeligt viser, hvordan elementerne kan struktureres så forsiden bliver mere overskuelig
  • Skitsen skal ikke være i farver. Brug gråtoner, sort og hvid
  • Billeder illustreres ved grå felter
  • Benyt gestaltlovene (og principperne fra forrige uge) til at argumentere for jeres valg
  • Læg jeres skitse på wiki’en og præsenter den næste gang

Re-design med gestaltlove hold A
Re-design med gestaltlove hold B

Herunder kan I se et par eksempler på, hvordan man fx kunne fortolke nogle af de ord, jeg gav jer sidst. Men husk, det kan gøres på mange forskellige måder.

kontraster.png