dk2011e.png

DOKUMENTARFILM

KursusbeskrivelseProduktionsforløb med Tv-skolen og Station Next

Hej og velkommen til endnu et kursus. LÆS HELE DETTE PAPIR! Dette kursus drejer sig om dels historiefortælling og dels produktion af dokumentarfilm. De to emner integreres i et forløb der vil veksle mellem teoretisk undervisning, workshops og egenproduktion af to dokumentarfilm.
På kurset vil I møde en række professionelle fagfolk, der alle på højt plan har arbejdet med enten dokumentarfilm, manuskriptskrivning eller begge dele.
I skal på forhånd inddele jer i grupper med minimum fem og max 7 personer i hver.

I skal også vælge et konkret emne, som I skal lave en dokumentarfilm om.

Der er tre gode ting at lede efter.
DRIVKRAFTEN. At finde nogen som virkelig har et mål som for dem er stort, og som de arbejder frem i mod.
PERSONLIGHEDEN. Det vigtigste er en god historie, men en interessant karakter kan gøre meget for en dokumentarfilm.
BEGIVENHEDEN. Det kan f.eks. være en kommende begivenhed som i ved I kan få mulighed for at filme i løbet af de to uger, eller det kan være en allerede hændt begivenhed, som I rekonstruerer på forskellige vis. Det kan være alt fra en verdenskrig til en farfars bryllup (men vi anbefaler noget enkelt). Det vigtige er, at der kan fortælles om tidspunktet både inden, under og efter begivenheden.
Det kan godt være at I ikke kan ramme det hele, men det er værd at forsøge. Husk også på, at hvis man kommer officielt med et kamera, kan man få mulighed for at komme ind steder, hvor man ellers ikke ville kunne komme ind. Hvad ville I selv syntes det kunne være spændende at se en film om? Lav en film om det?

I SKAL også på forhånd lave noget research OG træffe nogle aftaler om muligheder for at komme ud og optage. Første optagedag er onsdag d. 07.11. Der kan optages igen i weekenden d. 10/11 samt tirsdag d. 13. I kan naturligvis også optage om aftenen efter endt undervisning.
Hvis man IKKE på forhånd er med i en gruppe som har valgt et emne og gjort noget research, kan man ikke deltage i kurset.
Kurset er tilrettelagt sådan, at I skal lave den samme film to gange. Den film I laver i første uge vil blive kritisk gennemgået, og I vil om fredagen få nogle konkrete ideer til, hvordan I kan gøre filmen endnu bedre ugen efter. Denne fremgangsmåde ligner naturligvis den, I ville kunne komme ud for på Tv-stationer, på Filminstituttet og på produktionsselskaber eller for jeres egne kunder. Derfor skal I, når I træffer jeres aftaler, gøre opmærksom på, at det er muligt grænsende til sandsynligt at I måske kommer igen ugen efter.

Forberedelse inden kursusstart
1. Gruppeinddeling, valg af emne, research, aftaler om mulighed for at komme ud og filme.

2. Litteraturforslag
- Harms Larsen, Peter: De levende billeders dramaturgi 1-2. DR Multimedie 2003. Særligt bind 2
- Per B. Katz og Henrik Poulsen (1997 el. nyere): Fokus - en grundbog i film, tv, video, Gyldendal.
- McKee, Robert: Story (manuskriptskrivningens bibel).
- Nichols, Bill: * Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary, Bloomington : Indiana
University Press OG Introduction to documentary, Bloomington, Ind. : Indiana University Press, 2001.
- Thorsen, Michael og Møller, Hans-Georg: Tv- journalistik.

Praktisk om undervisningen
Kurset forløber fra mandag 05.11 kl. 9:00 til fredag 16.11 kl. 15:00.
Undervisningen vil foregå på Station Next i Filmbyen, Fægtesalsvej 7, 2650 Hvidovre.

Tovholder på kurset er:
Nisse Koltze (nisse.koltze@filmbyen.com, tlf. 26 84 12 16) Ring gerne allerede fra nu, hvis der er spørgsmål!

Husk i øvrigt på, at der ikke er nogen kantine i filmbyen, så I skal selv medbringe mad og drikke.

Tilmelding
Vi skal endnu en gang erindre om, at filmproduktion er en holdøvelse, hvilket betyder at det er at stor væsentlighed, at de deltagende møder op dagligt og dedikerer sig til projektet. Af den grund minder vi om, at tilmelding til kurset forpligter en til at yde en indsats og observere mødetider og deadlines. Når der står kl. 9 STARTER vi kl. 9, så kom i god tid.

Tilmelding til Steen senest d. 15. oktober kl. 12.00.
Senest onsdag d. 31. oktober skal I maile til Nisse med oplysning om, hvilket emne I vil lave film om. Man kan ikke deltage i kurset, hvis man ikke har et emne at lave film om.
Venlig hilsen
Nisse Koltze